กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ..ขยับกายสบายใจ ไม่ไข้ไม่ป่วย…อบต.เสียว นำโดย นายกสมพงษ์ บุรมย์ สนับสนุนให้มีกิจกรรม การให้ความรู้..การออกกำลังกาย…การดูแลสุขภาพในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดบ้านเสียว โดยมีคุณครูนกเอี้ยงเป็นวิทยากรและกิจกรรม รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ตำบลเสียวร่วมกันสืบทอดตลอดมา
12936526_583403688490133_5837947758918395275_n

12931004_583403768490125_3039256280152822053_n

12923190_583403861823449_7709413800125047302_n

Read more

กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมปั่นจักรยานโดยเริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านเกาะกลางน้ำ ผ่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

DSC_0152

DSC_0287

DSC_0276

Read more

วงป๊อบคอนอีสาน VS หางเครื่องจำเป็น “เก็บตก”

https://www.youtube.com/watch?v=07I3NZB1xQQ&index=1&list=LLzCBoj0b5TXmQBhNv3_YhfA

วงป๊อบคอนอีสาน VS หางเครื่องจำเป็น “เก็บตก” (การประกาศเจตนารมย์ปลอดเหล้าเข้าพรรษา และมหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

Read more

เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวนำคณะปฏิบัติงานบุญปลอดเหล้าเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์(ในครั้งนี้ออกเดินทางแต่เช้าและมาถึงเป็นคณะแรกและได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพ สำเภาลูนเป็นอย่างดี)

10957478_487053981458438_6952844920628225182_n

Read more

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นำโดย นายสมพงษ์ บุรมย์ นายก อบต.เสียว อาจารย์จันทร์ โต๊ะสิงห์ ครู ข. ประจำตำบลเสียว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่ออกประชาคมหมูบ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 8, 12 และ 14 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในชุมชน ให้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11755460_486680021495834_8977485839421362728_n 11738028_486679988162504_6074360193678723629_n

Read more

ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นำโดยนายอารยะ จันทร์มหา ปลัดอบต.เสียว
พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน พบปะพี่น้องประชาชน บ้านหนองสำโรง หมู่ 4 และบ้านหนองสำโรง หมู่ 17 ตามนโยบายรัฐบาล
365 วัน “ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

11695418_483519611811875_7064905570023347658_n

11707613_483519715145198_8595328214420320871_n

Read more

มอบรถโยกให้ผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวมอบรถโยกให้ผู้พิการ นำโดย รองนายกสุนัน ธงไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 สมาชิก อบต.ทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้พิการมีรถคันใหม่ และสามารถไป มา ได้สะดวก.

11149739_451906074973229_1506504588462363456_o

Read more

พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง

ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวร่วมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงและฉายวีดีทัศน์ โดยได้รับเกียรติจากท่านเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและร่วมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์สำหรับประชาชน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 310 คน

10257059_436617793168724_8588380739993269896_o

10397185_436617833168720_535857620987663575_o

Read more

“โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์ 2558” ครั้งที่ 7

ปิดฉากด้วยความภาคภูมิใจของชุนชนท้องถิ่นในมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 -12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในปีนี้ เทศบาลตำบลโดด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทีมนักกีฬาที่เข้าร่วม ประกอบด้วย 5 ตำบลคือ ตำบลเสียว ตำบลหนองม้า ตำบลอีเซ เทศบาลตำบลโดด และเทศบาลตำบลผือใหญ่ ซึ่งในวันที่ 12 มีนาคม 2558 คือวันพิธีเปิดงานกีฬา ได้รับเกียรติจากท่านปรีชา เพ็งแจ่ม ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดังกล่าว

11083757_436614613169042_6687923686545897751_o 11082176_436614839835686_7343259053682017078_o 11080736_436614583169045_5126386491537859595_o

Read more