“ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี” ร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

วันนี้สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครื่อข่าย ได้สรุปโครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี” ได้นำเยาวชนร่วมบวชป่า โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฯ เป็นประธาน นำผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า พร้อมบวชป่า ณ ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ 3 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

18486179_791674147663085_6188119523728137053_n 18519441_791674217663078_3516388019727668851_n

Read more

โครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี”

176 177 178 179

Read more

“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยพ่อ” บ้านหนองโน หมู่ 3 ,หมู่ 15 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว

69874 69876 69884 69888

Read more