การเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560

32083 32084 32085 32086

Read more

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และท่านนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ…นำพี่น้องประชาชนลงแขกเกี่ยวข้าว ณ พื้นที่แปลงนา นางประหยัด แจ่มแจ้ง ราษฎรบ้านหนองสำโรงปัจจิม หมู่ที่ 17 ตำบลเสียว ซึ่งบริจาคข้าวหอมมะลิ จำนวน 15 ไร่ เพื่อประกอบเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาถวายศักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และถวายเป็นพระราชกุศล

15027374_688292091334625_412202719064423713_n

15027941_688292921334542_5739189663797254222_n

15032312_688293668001134_8483622219858285972_n

15036567_688292664667901_807108112513831850_n

15055805_688292844667883_7295055821232885788_n

Read more

การกําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี พ.ศ. 2559

คลิก! ดูรายละเอียด

 http://www.tambonsieow.com/files/pdf_004.pdf

 

Read more