“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยพ่อ” บ้านหนองโน หมู่ 3 ,หมู่ 15 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว

69874 69876 69884 6988831724 31726 31727 31728 31729 31730 31731 31732 31733 31734 31735 31736 31737 31738 31739 31740 31741 31742 31743 69874