ประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

“ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี” ร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

วันนี้สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครื่อข่าย ได้สรุปโครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี” ได้นำเยาวชนร่วมบวชป่า โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฯ เป็นประธาน นำผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า พร้อมบวชป่า ณ ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ 3 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

18486179_791674147663085_6188119523728137053_n 18519441_791674217663078_3516388019727668851_n

Read more

โครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี”

176 177 178 179

Read more

การเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560

32083 32084 32085 32086

Read more

“หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยพ่อ” บ้านหนองโน หมู่ 3 ,หมู่ 15 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว

69874 69876 69884 69888

Read more

รถบรรทุกเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล สำนักงานปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือสูบและส่งน้ำตามสาย จากหนองวะพุง หมู่ 16 ไปที่หนองสำโรง-สามขา 4 หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำแห้งขอดไม่มีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปา ให้แก่ 4หมู่บ้าน

สูบน้ำจากหนองวะพุง หมู่ 16 ตำบลเสียว ไปยัง หนองน้ำหนองสำโรง หมู่ 4  ระยะทาง 3 กิโลเมตร17757232_1341371519256652_8148169677740953542_n 17757511_1341370715923399_183443596462029314_n 17861473_1341370522590085_1031607512565577447_n

Read more